DE BRASSERSHOEVE MOET HELAAS AL HAAR ACTIVITEITEN STOPPEN EN DE DEUREN WEER SLUITEN

Beste bezoeker,

Helaas, met bloedend hart, hebben wij als bestuur van de Brassershoeve moeten besluiten om al onze activiteiten met onmiddellijke ingang op te schorten en de deuren van ons centrum te sluiten.

De huidige corona situatie laat ons natuurlijk geen andere keuze en we hopen dat al deze landelijk genomen maatregelen snel zullen leiden tot het onder controle krijgen van dit vreselijke virus.

Zodra het ook maar verantwoord mogelijk is, zullen wij zo snel mogelijk onze deuren weer voor u  openen want we zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en wat het voor u een gemis is dat u niet meer bij ons terecht kunt.

Kijk regelmatig op onze site voor nieuwe informatie!

Voor nu rest ons nog u en uw naasten alle gezondheid toe te wensen en we hopen u weer snel te mogen begroeten in ons prachtige centrum.

 

Het bestuur.