HOME

Welkom op de website van de Brassershoeve

Voor u verdergaat surfen willen wij u graag even informeren over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen.

Wij zijn de stichting gebruikers de Brassershoeve. Onze doelstelling is het beperken van sociaal en maatschappelijk isolement onder ouderen (55+). Dit doen wij door het aanbieden van diverse activiteiten en het geven van cursussen in de Brassershoeve.

Vanwege het Corona (Covid-19) virus zijn wij afgelopen maanden gesloten geweest.

Het bestuur en de vrijwilligers zijn dan ook bijzonder verheugd dat wij in overleg met de Gemeente Huizen de benodigde aanpassingen hebben aangebracht zodat wij per 2 juni beperkt weer open kunnen.

Wij vertrouwen erop dat u de richtlijnen zoals omschreven in de bijlage en de instructies van de vrijwilligers en de bestuursleden zal opvolgen.

Wij hopen u alle in een goede gezondheid te mogen begroeten in onze Brassershoeve.

 

Met vriendelijke groet,
Arjen Jongsma
Voorzitter

 

Sorry, er zijn geen polls op dit moment.