Veteranen Sociëteit

Op vrijdag 25 mei 2018 is de jaarlijkse veteranen dag weer gehouden in de Brassershoeve.

In de Huizercourant van donderdag 31 mei 2018 is over dit evenement een artikel verschenen.

Klik hier als u dit artikel wil lezen.


De Stichting Militair Depot organiseerde de 20e editie van het vrijheidsevenement “Bussum Bridgehead”.
Het bestuur van de stichting trad op als “Camp Staff Netherlands District” en vormde het oudste gedeelte van het Crailo-terrein om tot een geallieerd doorgangskamp in het zojuist bevrijdde Nederland in 1945. De naoorlogse eenheden en displays werden ondergebracht in het modernere gedeelte van het oefendorp.
Bridgehead is een militair-historisch evenement dat de geallieerde en vooral Nederlandse inspanningen voor vrede en veiligheid uitbeeldt. Op vrijdag werd van zes gemeenten – waaronder Huizen – de jaarlijkse Veteranendag op het terrein gehouden. De Huizer veteranen kwamen voorafgaand samen in de Brassershoeve, waar ze ontvangen werden door burgemeester Fons Hertog. Rond het middaguur kwamen historische militaire voertuigen hen ophalen voor ceremonies, rondleidingen, demonstraties en entertainment op Camp Bridgehead. Veteranendag is een nationaal eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, waarbij erkenning en waardering voor hen centraal staat.
Veel gemeenten organiseren ook een lokale dag waarop ze hun eigen veteranen eren. In Huizen gebeurt dat sinds 2008. Dit jaar is voor het eerst gekozen voor een regionale viering.

In Huizen hebben we een veteranensociëteit, waar veteranen maandelijks een middag bijeenkomen.
Ik draag dat initiatief een warm hart toe en eens per jaar breng ik daar ook een bezoek als hun beschermheer.


Veteranen Sociëteit Huizen

Donderdag 19 november 2008 was het zover, de opening van de Veteranen Sociëteit Huizen.
Burgemeester van Gils, beschermheer van de Sociëteit hield de openingsspeech. En in 2012 nam Burgemeester Fons Hertog, daartoe uitgenodigd door de initiatiefnemer Wim Baljet, met veel genoegen het verzoek over om beschermheer te worden. Met zijn toezegging, minstens eenmaal per jaar een bezoek aan een bijeenkomst in de Brassershoeve te zullen brengen!

Zij praten met elkaar over de dingen, waar je met zoveel anderen niet over kunt praten!

De Veteranen Sociëteit Huizen wordt iedere derde donderdag van de maand van 14.30 tot 17.30 uur gehouden in de Brassershoeve aan de Waterstraat voor oud militairen van leger, vloot en luchtmacht. Zowel oude als jonge veteranen uit Huizen en de regio zijn welkom.

Een ideale ontmoetingsplaats, nu gezien de gevorderde leeftijd van de oud-veteranen, vaak de destijds gevormde Vereniging niet meer bestaat.

Wim Baljet