Bestuur

Voorzitter
Arjen Jongsma
(Advertenties, PR, Sponsoring)
voorzitter@debrassershoeve.nl

Vice-voorzitter
Hanneke Jansen-Venverloo
(Supervisie vrijwilligers / Interne cursussen / Exposities)
vice-voorzitter@debrassershoeve.nl

Secretaris
Barend Eversen
secretariaat@debrassershoeve.nl

Penningmeester
Wil Barends
(facturering)
penningmeester@debrassershoeve.nl

Verhuur / Huurders
Ali Kos
verhuur@debrassershoeve.nl

Technisch Beheer / Onderhoud
Jan Vos
technischbeheer@debrassershoeve.nl

Algemene zaken
Johan van Slooten
(Cursussen en ICT)
algemenezaken@debrassershoeve.nl